filip
Posted at 2019-09-07

filip


Link: TABLICA MNOZENJA


1. Napiši:

a) Najmanji trocifreni neparan broj:

b) Najmanji trocifreni broj čije su sve cifre različite:

c) Najveći trocifreni broj čije su sve cifre različite:


2. Koliko ima trocifrenih brojeva čiji je zbir cifara 3? Napiši ih


3.Na jednoj tezgi je 16KG jabuka, na drugoj 22 KG više, a na trećoj 9 puta manje nego na prve dve zajedno. 
Koliko ima ukupno jabuka na svim tezgama?


4. Na engleski jezok ide 214 učenika, a na nemački 59 manje. Koliko učenika pohađa strani jezik?


5. Za koliko je proizvod brojeva 265 i 3 manji od proizvoda brojeva 128 i 7?

6. Resi:






Comments 0

Post a Comment